Nieuwsbericht
hattemhockeyheaderv2.jpg
 
Arbitrage

Protocol voor arbitrage

Nieuws afbeelding 25-8-2021

Bij de ALV van 2 juni jongstleden is een voorstel van de arbitragecommissie aangenomen waarin de protocollen en de doelstellingen van deze commissie voor komend seizoen zijn beschreven. Hieronder kun je lezen wat er van de scheidsrechters wordt verwacht en hoe en wanneer bijvoorbeeld vervanging moet worden geregeld als je zelf niet kan. Lees dit protocol daarom goed door als je bent ingedeeld!

De arbitragecommissie heeft als doel om alle wedstrijden gespeeld op HMHC door middel van goede arbitrage sportief en volgens de spelregel te laten verlopen.

Dit wordt bereikt door:

1. Te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van clubscheidsrechters (CS)

a. Aanbieden van CS en CS+ cursus en examen van de KNHB

b. Aanbieden van vragenuur tijdens deze (online) cursus

c. Begeleiden van de nieuwe CS door:

·koppeling tijdens de 1e wedstrijd aan een ervaren CS, zo nodig op verzoek vaker

·1 op 1 begeleiding op verzoek

·Inplannen van CS bij team dat lager speelt dan de CS zelf

2. Te zorgen voor voldoende CS en CS+ voor evenredige belasting

a. Waarborgen dat alle spelers vanaf 16 jaar in het bezit zijn van een CS-kaart. Dit is verplicht gesteld door de KNHB. Indien spelers geen CS-kaart halen, dan zijn zij niet speelgerechtigd. Vanaf de B teams mogen spelers alvast vrijwillig hun kaart halen.

·Aan het CS examen zijn kosten verbonden (momenteel 7,50 euro per deelnemer) die worden betaald door de club. Indien de deelnemer na aanmelden het examen niet maakt, zijn de kosten voor rekening van de deelnemer.

·Bij niet slagen voor het examen wordt de deelnemer opnieuw aangemeld, ook deze kosten zijn voor de club.

·Indien de deelnemer het examen voor de tweede keer niet gehaald heeft, zijn de kosten voor vervolgexamens voor de deelnemer.

·Indien een speelgerechtigde speler wordt opgesteld, kan hier door de KNHB een boete voor worden opgelegd van 75,00 euro. Deze boete betaalt de speler zelf.

b. Werving van CS onder ouders van jeugdleden:

·Door continue aandacht hiervoor, zowel tijdens het aanmeldproces (on-boarding), als via coaches en trainers van de jeugdteams en door de Jongste Jeugd commissie.

·Door goede opleiding en begeleiding, zodat het niet meer ‘eng’ is om te fluiten.

NB: indien dit niet voldoende (nieuwe) scheidsrechters oplevert, dan eventueel een quotering per team (bv tenminste 4 ouders per achttal) afspreken. Meer ouders als CS heeft tot gevolg dat ouders meer ‘begrijpen’ van het spel en derhalve ook meer betrokken zullen zijn.

3. Planning en communicatie

a. De arbitragecommissie heeft een tijdige planning en communiceert hierover (via mail/Lisa), zodat de CS weet wanneer hij/zij moet fluiten.

b. Indien een CS verhinderd is, dan dient hij/zij zelf vervanging te vinden en dit door te geven aan de arbitragecommissie via [email protected]

c. We onderzoeken hoe we binnen de AVG een lijst van scheidsrechters kunnen delen, opdat het zelf vinden van vervanging makkelijk wordt gemaakt.

d. Als een CS zelf geen vervanging kan vinden en dit probleem bij de arbitragecommissie neerlegt, dan kost dit 15,00 euro. Indien dit verzoek <48 uur voor de wedstrijd wordt gedaan dan kost dit 25,00 euro. Indien de CS niet komt opdagen bij de geplande wedstrijd wordt ook 25,00 euro in rekening gebracht.

4. Zichtbaarheid scheidsrechter

a. Op de club zijn voldoende CS shirts beschikbaar, die gedragen worden tijdens de wedstrijd door de scheidsrechter. Dit verhoogt de zichtbaarheid en de autoriteit

b. Op de club zijn voor de CS groene, gele en rode kaarten beschikbaar.

c. Elke CS krijgt een eigen fluitje na het behalen van het examen.

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Hazenakker 2
8051 AT HATTEM

Postadres
Postbus 83
8050 AB HATTEM

Twitter